ctrl bilişim logo

Neler Yapıyoruz?

Siz hayal edin biz gerçekleştirelim...

içerik yönetimi ve geliştirme

CTRL Bilişim, firmalara ait web sitelerinin daha kullanışlı ve verimli olabilmesi için içerik geliştirme hizmeti vermektedir. Firmanın vermiş olduğu bu hizmet, alanında profesyonel ve tecrübe sahibi içerik geliştirme uzmanları tarafından yapılır.

İçerik Geliştirme Nedir?

İçerik geliştirme; bir web sitesinin, en kaliteli bir biçimde sunulabilmesi amacıyla içerik olarak hazırlanmasıdır. Geliştirilen bu içeriğin firmaya ve firmanın yaptığı işe uygun olması gerekmektedir. Ayrıca hedef kitle olarak belirlenen gruba özgü içeriklerin oluşturulması da içerik geliştirmenin kalitesini ve doğruluğu belirler.

İçerik geliştirme hizmeti, sitelerin kullanılabilirliğini artıran ve hedef kitleyi genişleten oldukça verimli bir yöntemdir. Bu yöntem iki farklı şekilde yapılabilir;

1. Hali hazırda bulunan bilginin daha anlaşılabilir ve sunulabilir haline getirilmesi

2. Firmanın web sitesine en uygun bilginin üretilerek firma ile maksimum entegrasyonunun sağlanması

İçerik Geliştirme Hizmetlerimiz

  • Firmalara özel içerik oluşturma ve düzenleme
  • Metin, görsel araç, video ve interaktif içerikler sunma
  • Mevcut içeriklerin etki alanını artırma
  • Geleceğe yönelik içerik stratejileri belirleme